СЪВРЕМЕННИ ПРОМИШЛЕНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОДОВЕ

ЮРИКОМ-ГВ ЕООД изпълнява стоманобетонови индустриални подове от 1996 г. разчитайки на 25 специалисти и 40 единици техника и оборудване за полагане и обработка на бетона.

Техническо оборудване

Професионално високопроизводително оборудване на фирма WAKER

Роторни заглаждачи/вертолети/, вибри рейки, вибромастари повърхностни и дълбочинни вибратори.

За трудно достъпни обекти по отношение на подаване на бетона фирмата разполага с три броя дъмпери различни по собствено тегло и транспортен обем.

За по голяма производителност разполагаме със собствена стационарна бетон помпа, която създава удобство при подаването на бетоновата смес на трудно достъпни места-мазета, магазини, подземни гаражи.

Използването на самоходните двуроторни заглаждачи /двоен хеликоптер/

Многократно се увеличава производителността.

Бързото втриване на посипката и избягване следите от оператора повишават качеството на обработваната повърхност. Фактора оператор се свежда до минимум по отношение на равнинноста на повърхността.

За обработката на участъците около колони и стени се използват по малките заглаждачи с диаметър 60-80 см.

 

 

НОВ СТОМАНОБЕТОНОВ ПОД

 

Още от началото на реализация на инвестиционния проект било то склад, производствено хале, търговски център, гаражи и др.  инж.  съоръжения, всеки инвеститор се интересува от следните характеристики на подовата настилка:

1.  Издръжливост на динамични и статични товари, ударна якост

2.  Износоустойчивост на изтриване, процент на прахоотделяне.

3.  Дълготрайност и удобен за поддръжка.

4.  Срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация.

 

Обикновено в нашата практика при реконструкция се изпълняват тънки стоманобетонови подове, разчитайки на носещата способност на земната основа и стария стоманобетон.

Такова изпълнение обикновено излиза сравнително евтино на инвеститорите, но много сериозно трябва да се подходи при оценката на състоянието на старата бетонова настилка.

При наличието на добри показатели на основата, якост, липса на пукнатини, липса на пропадане, сравнително равен, обикновено препоръчваме минимална дебелина на новия стоманобетон под 7см.

Ако основата е не задоволителна по отношение на проектните изисквания за носеща способност, е необходимо изпълнение на армиран бетон мин.  10-15 см.  и след това да се пристъпи към финишно покритие мин.  7см.

Стандартния индустриален стоманобетонов под обикновено се състои от добре уплътнена земна основа, армирана стоманобетонова подложка и финишно покритие/армиран стоманобетон мин клас В-25 с определена зърнометрия, заздравяващи повърхността посипка и капилярни втвърдители/

Благодарение на дългогодишния опит и възприетата от нас технология, ние подхождаме комплексно от проектирането до изпълнението на индустриалните подови настилки, постигайки разумна себестойност на продукта.

 

 

ИНДУСТРИАЛЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ПОД АРМИРАН ДИСПЕРСНО

 

Индустриалния стоманобетонов под като инженерно съоръжение основно зависи от вида и естеството на товарите за които е предназначен да работи/статични, динамични, температурно-шокови и др. /.

Поради тази причина, при проектирането често се получават необосновано големи сечения с висок процент на армиране, което води до висока себестойност на крайния продукт.

За това ние предлагаме един по-надежден и почти съизмерим вариант н дисперсно армиране на бетона с метални фибри.
Предимствата на такъв индустриален под в сравнение с класическата армировка са:

 

1.  Повишена износоустойчивост на триене, напукване от засъхване на бетоновото мляко, устойчивост на замръзване, намалено прахоотделяне.

2.  Повишена ударна якост.

3.  По-ефективни конструктивни решения.

4.  Намалена трудоемкост на армировъчните работи, повишена производителност.

5.  По-дълготрайни 2-3 пъти, намалени експлоатационни разходи.

 

Този вид индустриални подови настилки са подходящи за обекти с високи изисквания за устойчивост на пукнатини и ограничена дебелина на напречното сечение.
 

СНИМКА………………………………
 

 

ИНДУСТРИАЛЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ПОД С ПОВЪРХНОСТНИ ВТВЪРДИТЕЛИ

В случаи когато изискванията към повърхността са завишени по отношение на ударна якост устойчивост на изтриване, намалено прахоотделяне, се препоръчва използването на повърхностни втвърдители/топинг, подинг, посипка/

Това представлява суха смес от кварцови, корундови и др.  пълнители при строго определена зърнометрична крива на циментова основа с2-5% полимерни добавки от теглото на цимента.  Тя се отличава с висока твърдост и устойчивост на изтриване.

След направените обработки се свежда до минимум водопопиваемостта на бетона което го прави устойчив на замръзване.

След нанасянето върху свежия бетон и втриването и с подходящи машини средно около 3-4 кг/м2 повърхностната якост на бетона достига до марка М600 при марка на основата М350.
Използването на тази технология при не съществени разходи за скъпи материали позволява надеждно заздравяване на повърхността на индустриалния стоманобетонов под и постигане на ефективна защита от въздействието на влагата и различни химически реагенти по време на експлоатацията на пода.

 

 

САМОРАЗЛИВНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Саморазливните подови покрития намират практическо приложение на практика във всички свери на строителството.  В зависимост от тяхната предназначение, изисквания за естетика, клас на чистота както е в хранително вкусовата промишленост и фармацевтиката, се разделят на няколко вида:

1.  Саморазливно подово покритие за високо механично натоварване на основата на метилметокрилова смола.

Покритието е подходящо за защита на подовете в гаражи, складове, автосервизи, промишлени предприятия там където пода е предназначен за високи механични и вибрационни натоварвания шокови температурни разлики.

Покритията на основа метилметакрилова смола се нанасят върху основа от добре изравнен /по възможност шлайфан/ бетон.

Покритията са устойчиви на ултравиолетовите лъчи, ерозията от вода гарантират добра износоустойчивост.